Fusk och bedrägerier vid ombildningar

Här är några exempel på fusk och fiffel som P-O Brogren, presstalesman på Hyresgästföreningen region Stockholm, stött på när han besökt olika bostadsområden där det pågått ombildningar.

Osannolikt möte – En bostadsrättsförening upprättade ett protokoll från en stämma där det påstods att 600 personer deltagit i ett möte i en fyrarumslägenhet. Alla hade röstat ja till ombildning. Protokollet hade justerat av två okända personer som påstods vara bosatta på annan ort. Ombildningen stoppades.

Köpte röster – Efter två misslyckade köpstämmor lovade bostadsrättsföreningens styrelse att alla som röstade ja till ombildning skulle få 25 000 kronor. Varje deltagare kunde dessutom på följande stämma rösta ja för 10 fullmakter per person. Ombildningen lyckades.

Ljög om fullmakter – Styrelsen sa att det fanns 69 fullmakter med ja-röster. Men när justeringsmannen räknade dem fanns det bara 61 stycken. Styrelsen vägrade låta honom titta på fullmakterna. Ombildningen stoppades.

Förfalskade datum – Det fattades en röst på stämman. Då ordnade styrelsen en oäkta fullmakt med förfalskat datum och påstod sedan att det fanns majoritet för ombildning. Tingsrätten upphävde beslutet. Ombildningen stoppades.

Ingen rösträkning – På flera köpstämmor räckte det med att deltagarna ropade ja eller nej när de röstade. Inga röster räknades och ingen kontrollerade om de som deltog på mötet hade rösträtt. Konsulten som skötte ombildningen hade några månader innan försökt att omyndigförklara sig själv. Samtliga ombildningar lyckades.

Förfalskad fullmakt – En hyresgäst som röstade nej upptäckte på köpstämman att det fanns en falsk fullmakt med hans namn på som användes som ja-röst. Ingen kontroll gjordes av fullmakterna på mötet. Ombildningen lyckades.

Falsk folkbokföring – Fem personer som inte bodde i huset folkbokfördes falskeligen några veckor före köpstämman i lägenheter som var uthyrda i andra hand. Ombildningen gick igenom med en röst övervikt. Beslutet överklagat i tingsrätten.

Slagsmål och förfalskade intyg – Fyra rivaliserande bostadsrättsföreningar bildades i samma område. Slagsmål utbröt på ett möte och polis fick ingripa. En förening lyckades förfalska ett intyg för att få förköpsrätt. Ombildning stoppad.

Kalkylerade med döda – Hyresgästerna i ett område ville inte köpa på grund av det stora reparationsbehovet. Bostadsrättsföreningens ordförande (som var präst) räknade då ut att ett visst antal lägenheter garanterat skulle bli tomma och kunna säljas med bra vinst. Kalkylen byggde bland annat på att en del hyresgäster inom några år skulle avlida. Ombildningen
stoppades.

Döda och avflyttades röster gällde – Ett sju år gammalt stämmobeslut godkändes för ombildning trots att 40 procent av dem som röstade ja på mötet 2002 avlidit eller flyttat från området. Ombildningen lyckades.

Styrelsen gjorde specialstadgar – Bostadsrättsföreningens styrelse gjorde specialstadgar inför köpstämman för att kunna utse särskilda personer som fick rösta för flera fullmakter samtidigt. De som inte ville ombilda tvingades att samla in nej-röster för att motverka fusket med fullmakter. Ombildningen stoppas efter mycket bråk.

Styrelsen delade ut ja-röster – Mot reglerna ger bostadsrättsföreningens styrelse 25 personer rätt att rösta för 105 andra. De föreningsmedlemmar som vill diskutera röstförfarandet blir utkörda. Ombildningen stoppades.

Död röstade ja – En hyresgäst avled strax före köpstämman. Bostadsrättsföreningen saknade en röst för att kunna ombilda och använde en gammal fullmakt från kvinnan där de angav att hon röstade ja. Ombildningen lyckades.

Taget från Fritt fram för fusk! En rapport om hur fusk vid bostadsrättsombildning ska stoppas från nätverket Rädda Linjalen och Hyresgästföreningen Region Stockholm.