Öppet möte: Tillsammans räddar vi hyresrätten

Under hösten har Stockholms stads informationsprojekt BildaBostad genomfört en rad möte i ytterförorterna. Syftet? Att lära ut hur man förvandlar sin allmännyttiga hyreslägenhet till en bostadsrätt. Till mötena har Stockholms stad bjudit in ombildningskonsulenter, som själva tjänar pengar på ombildningarna men som ändå förväntas ge helt neutral och opartisk information.

Konsulenterna har dock inte stått oemotsagda. I många förorter har BildaBostad stött på motstånd – i form av olydiga medborgare som ställt kritiska frågor eller via flygblad uppmanat sina grannar att inte tillåta utförsäljningen av våra gemensamt ägda bostäder.

Den globala aktionsdagen 15 oktober tog vi tillfället i akt att lansera kampanjen ”Rätt att bo – Rätt till bostad, inte bostadsrätt” som svar på Stockholms stads kampanj. Runt 10 000 flygblad spreds när vi tog över torgen i ett stort antal Söderförorter.

Men kampen är långt ifrån över och frågan är: hur går vi vidare? Grupper och nätverk längs tunnelbanelinjerna eller i specifika områden smider planer – hur kan vi koordinera oss för att få maximal styrka?

För att snacka ihop oss och diskutera strategier bjuder vi därför in till ett planeringsmöte på Fria Teatern i Högdalen. Till mötet kommer också folk som varit engagerade i tidigare kamper mot utförsäljningar för att dela med sig av sina erfarenhet.

Alla som ser en poäng med att äga bostäder gemensamt och som är villiga att kämpa för rätten att bo – välkomna!

Det kommer att finnas soppa till försäljning!

Datum: Måndag 7 november
Tid: 18.00
Plats: Fria Teatern, Högdalsplan 10, Tunnelbana Högdalen

Facebook-event hittar du här.