… när en bostadsrättsförening bildas?

Hur kan man arbeta mot en ombildning i sitt eget hus?

Steg 1. Bostadsrättsförening bildas
För att bilda en bostadsrättsförening i en fastighet krävs tre personer. Det finns inga krav på att personerna själva är boende i fastigheten. En bostadsrättsförening kan finnas vilande i en fastighet, även om ingen ombildning ägt rum. Du får inte nödvändigtvis information om att en bostadsrättsförening bildats i din fastighet om du inte själv är inblandad.

Du kan:
• Kolla om det finns en bostadsrättsförening i din fastighet genom att kontakta bolagsverket.
• Finns det en förening kan du begära ut stadgarna.