… när en intresseanmälan görs?

Hur kan man arbeta mot en ombildning i sitt eget hus?

Steg 2. Intresseanmälan
Det första man som hyresgäst råkar ut för är att man får en lapp där man uppmanas att anmäla intresse för att ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt. Ofta uttrycks frågan som att intresseanmälan enbart gäller att få veta vad ens lägenhet skulle kosta att köpa vid en ombildning. Syftet för bostadsrättsföreningen är dock att få intresseanmälan från minst 40% av hyresgästerna; först då har man rätt att få en värdering och ett köperbjudande från hyresvärden, och att starta en ombildningsprocess.

Du kan:
• Komma med motinformation och egna argument i ett brev till grannarna. Syftet är dels att visa att det inte är alla som vill ombilda samt att alla som inte vill ombilda ska få kontakt med varandra. Men framför allt är det viktigt att upplysa om vad det innebär om bostadsrättsföreningen får ihop 40% intresseanmälningar: då startar en hel process som innebär oro, konflikter och slitningar och som tar minst ett, ibland flera, år. Det innebär även att hyresvärden stoppar allt underhåll som inte bedöms som helt akut.
• Ta kontakt med organisationer som kan hjälpa dig med råd och fakta. Exempelvis oss på Rätt Att Bo, Hyresgästföreningen och nätverket Rädda Linjalen.
• Ordna ett informationsmöte och bjud in grannarna. Om du är medlem i Hyresgästföreningen så kan de hjälpa till att hålla ett informationsmöte om de negativa konsekvenserna av ombildning, och de kan även hjälpa till med lokal och affischer. Även Rädda Linjalen har folk som gärna kommer ut och informerar.
• Du kan även gå med i bostadsrättsföreningen, det har alla hyresgäster rätt att göra. Föreningens protokoll är offentliga om man begär ut dem, och du kan även begära att få vara med på föreningens möten för att hålla dig uppdaterad om vad som händer.