… om ombildningen går igenom?

Hur kan man arbeta mot en ombildning i sitt eget hus?

7. Köp/Inte köp
Om stämman inte fått 67% ja-röster finns inget hinder för dem att ändå fortsätta sin kampanj och sedan hålla en ny stämma, så länge köperbjudandet från hyresvärden gäller vilket är 6 månader. Det händer dock att föreningar begär och får förlängt köperbjudande. När köperbjudandet går ut återgår saker till det normala, och hyresvärdens fastighetsunderhåll kan återupptas. Efter genomförd ombildningsprocess får bostadsrättsföreningen inte försöka igen på några år.

Om stämman fått 67% ja-röster kan ombildningen ske, förutsatt att så pass många faktiskt också vill och kan köpa att ekonomin håller. Om lån inte beviljas i tillräcklig utsträckning så går köpet tillbaka och man blir kvar i hyresvärdens ägo. Om man röstat nej till ombildning men inte vill bli hyresgäst till grannarna kan man ändra sig och köpa inom ett år.