… vid fullmaktsinsamling?

Hur kan man arbeta mot en ombildning i sitt eget hus?

5. Fullmaktsinsamling och påtryckning
Nu skulle allt kunna vara klart för att hålla köpstämma och rösta om ombildningen, men först vill bostadsrättsföreningen och konsulten i så hög grad som möjligt försäkra sig om att köpet kommer att gå igenom. Man har sex månader på sig att uppnå detta, efter att man fått köperbjudandet.

Oftast går det till så att konsulten ringer på dörrar för att samla fullmakter från hyresgästerna, och försöka övertyga de tveksamma. Att skriva på en fullmakt innebär att rösta ja till ombildning, men att man inte själv behöver närvara vid köpstämman. I seriösa bostadsrättsföreningar får en person bara företräda två andra med hjälp av fullmakt, men i ombildningssituationer ändrar ofta bostadsrättsföreningen i sina stadgar så att en person kan företräda upp till 30 andra. Detta gör naturligtvis utrymmet för fusk större, och man riskerar även att människor skriver på fullmakter utan att ha klart för sig vad det innebär.

Du kan:
• Informera igen! Det är oerhört viktigt att alla känner till att en påskriven fullmakt är detsamma som en ja-röst. Man kan ta tillbaka sin fullmakt skriftligen fram till dess att köpstämman börjar.
• Kräv att en person inte får företräda mer än en annan person med hjälp av fullmakt.
• Stötta grannar som är äldre eller har svårt med språket så att de inte skriver på en fullmakt utan att förstå vad det handlar om. Hjälp dem med återtagande om det behövs.
• Gå samman med dina grannar som inte vill ombilda och tryck klistermärken eller sätt upp lappar på ytterdörrarna i stil med: ”Ring inte på! Jag har redan bestämt mig”.