… vid köperbjudandet?

Hur kan man arbeta mot en ombildning i sitt eget hus?

Steg 4. Köperbjudande
När hyresvärden fattat beslut om ett pris så ger de bostadsrättsföreningen ett formellt köperbjudande. Därefter kommer bostadsrättsföreningen att kalla alla boende till ett informationsmöte, där ombildningskonsulten informerar om förutsättningarna för ombildning och lägger fram en ekonomisk plan. Baserad på den ekonomiska planen kan man räkna ut vad ens boendekostnad skulle bli efter en ombildning (amortering på lån samt avgift till bostadsrättsföreningen).

Du kan:
• Hålla informationsmöte igen, i samband med konsultens informationsmöte. Ingen kritisk information kommer från konsulten, den måste komma från de boende själva. Man kan på detta möte fokusera på den aktuella ekonomiska planen, och Hyresgästföreningen eller Rädda Linjalen kan hjälpa till även i detta steg, med sin erfarenhet av såväl ekonomi som fastighetsskötsel.
• Begära ut den ekonomiska planen och granska den! Försök att ta hjälp av någon för att upptäcka brister; ofta försöker man att hålla kostnader låga de första åren efter en ombildning så att det ska se ut som om man tjänar på det hela. Exempel på punkter att varna för:

– Har man tagit med realistiska underhållsbehov i beräkningen? Hur avser man att finansiera underhåll, avgift från medlemmarna eller banklån till föreningen?

– Hur stor andel av hyresgästerna har man beräknat kommer att köpa sina lägenheter? Detta påverkar ekonomin, ju färre som vill eller kan köpa desto dyrare blir månadsavgiften för dem som köper eftersom föreningen måste ta lån för att köpa loss även kvarvarande hyresgästers lägenheter.

– De som inte köper blir så kallade resthyresgäster och får bostadsrättsföreningen (dvs grannarna) som hyresvärd. Bygger den ekonomiska planen på att hyresgästerna flyttar i en viss takt så att man kan sälja deras lägenheter? Peka i så fall på den inneboende konflikt detta innebär. Om hyresgästerna inte flyttar i den beräknade takten så kommer man istället tvingas höja avgiften för bostadsrättsinnehavarna.

– Hur har man beräknat ränta på lån? Och vad blir konsekvensen om den stiger?