… vid köpstämman?

Hur kan man arbeta mot en ombildning i sitt eget hus?

6. Köpstämma
Vid köpstämman beslutas om ombildningen ska gå igenom och fastigheten köpas av bostadsrättsföreningen. Man kan rösta ja till ombildning utan att köpa sin lägenhet, och man kan rösta nej och ändå köpa när ombildningen väl är ett faktum. Köpstämman hålls av bostadsrättsföreningen och konsulten. Man måste vara medlem i föreningen för att kunna rösta på stämman. Röstar gör man dock bara för att säga ja till ombildning. Att inte rösta alls är det samma som en nej-röst. För att ombildning ska ske måste två tredjedelar av hyresgästerna rösta ja till det.

Du kan:

• Gå på stämman, gärna så många som möjligt av er som inte vill ombilda. Begär att få ha med en utomstående observatör från exempelvis Hyresgästföreningen eller Rädda Linjalen. Det har förekommit att man försökt genomdriva röstningen genom acklamation; alltså genom att se vem som ropar högst och detta ska naturligtvis inte accepteras. Ropa i så fall ”votering” för att få till en sluten omröstning.
• Begär ut alla underlag från stämman. Dessa är offentliga och du har rätt att se dem, inklusive alla fullmakter. Kontrollera att fullmakterna inte är förfalskade, och att alla som röstat ja faktiskt är folkbokförda i fastigheten, en förutsättning för att ha rätt att vara med och rösta.