Råd vid ombildning

Vad kan du göra för att få behålla din hyresrätt?

Prata med dina grannar, samla argument, kontakta oss om du vill ha mer informationsmaterial att dela ut, gå på Bilda Bostads informationsmöten och ställ frågor och dela information för rädda hyresrätten.

Bilda ett nätverk där boende kan vara med och jobba. Försök att få med någon från varje port eller hus. Kolla vilka kompetenser ni har i gruppen. Starta en blogg eller en kvarterstidning. Se till att all information kommer ut snabbt. Håll kontakt med hyresgäster i andra områden som befinner sig i liknande situation.

Reagera tidigt. Du kommer tidigt få frågan om du bara vill få din lägenhet värderad. Det låter oskyldigt, men där sätts ombildningsprocessen igång. När en värdering sätts alla renoveringar i huset på paus.

Om ombildningsprocessen kommer igång kan du gå med i bostadsrättföreningen även om du är emot för att få information om vad som händer.

Se till att all information som går ut är saklig. Respektera motparten även om den uppträder illa. Riv aldrig ned deras lappar eller anslag. Gör inga personangrepp.

Se upp för glädjekalkyler! Räkna själv ut dina boendekostnader och lita inte blint på konsulten som värderar fastigheten och gjort föreningens ekonomiska plan. Konsulten får sitt arvode först när ombildningen är genomförd och har därmed ett egenintresse av att presentera positiva siffror.

Deltar du inte på stämmorna så räknas din röst som ett nej. Det kan dock vara bra att delta för att kontrollera att allt går rätt till.

OMBILDNINGSPROCESSEN STEG FÖR STEG – DET HÄR KAN DU GÖRA:

Det här sker vid olika steg i ombildningsprocessen och så kan du agera. Ju tidigare du och dina grannar agerar mot ombildningarna, desto större chans har ni att stoppa dem och rädda hyresrätterna.

1. Bostadsrättsförening bildas
2. Intresseanmälan
3. Värdering
4. Köperbjudande
5. Fullmaktsinsamling och påtryckning
6. Köpstämma
7. Köp/Inte köp

LÄS MER:

Fusk och bedrägerier vid ombildningar
Sju punkter för att motverka fusk vid ombildningar